Условия за ползване на сайта www.bebeshkistikeri.com

I. Дефиниции
ДРУЖЕСТВОТО означава “ЕДНО ДВЕ ТРИ 123” ЕООД.

ЗЗП означава Закон за защита на потребителите.

ЗЗЛД означава Закон за защита на личните данни.

САЙТ или ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН означава уебсайта www.bebeshkistikeri.com.

КЛИЕНТ означава лице, ползващo сайта www.bebeshkistikeri.com

ЛИЧНИ ДАННИ означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги

II. Общи положения
Този уебсайт е собственост на “ЕДНО ДВЕ ТРИ 123” ЕООД, със седалище и адрес на управление: Град Смолян, ул. „Перелик“ 12, вписано в Търговския регистър с ЕИК BG206344387, телефон за контакт. +359878335525, имейл: info@bebeshkistikeri.com.

Цялото съдържание на уебсайта е предмет на авторски права, принадлежащи на ДРУЖЕСТВОТО. Нищо на този уебсайт не трябва да бъде разбирано като даващо Ви съгласие или разрешение да използвате снимка, търговска марка, лого или друга информация от този уебсайт. Копирането или свалянето на информация от сайта не прехвърля върху Вас авторските права върху тази информация.

III. Регистрация
Регистрация на сайта е доброволна и безплатна. Регистрацията не е задължителна за поръчка на продукти в онлайн магазина. Поръчка може да направи всеки един клиент на сайта и като гост. Сайтът може да бъде разглеждан свободно, без да е необходима регистрация. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени при регистрация, са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията, клиентът получава потвърждение по имейл.

IV. Стоки и информация
Чрез електронна поръчка от сайта могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в Кошницата на клиента. 

V. Цени
Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото без предупреждение да ги променя. Представените в магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси, без цената за доставка, която зависи от избраната от клиента опция за доставка. Цената за доставка е посочена отделно преди потвърждаването на поръчката.

VI. Поръчки
Поръчки може да извършва всеки потребител на сайта. С правенето на поръчка, потребителят се съгласява с общите условия на сайта. Сроковете за доставка на поръчките зависят от куриерската фирма, с която ДРУЖЕСТВОТО работи. Възможностите за доставка могат да бъдат променяни от ДРУЖЕСТВОТО по всяко време и обявявани на сайта в секцията Често задавани въпроси.

VII. Плащане
Ползвателят може да заплати цената на поръчана стока, като използва по свой избор една от изброените опции за доставка и плащане преди финализиране на поръчката. Ако ползвателят избере опцията за доставка с куриер и плащане с Наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули, плюс цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

Независимо от избрания начин на плащане, всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на ДРУЖЕСТВОТО цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина стока. Ползвателят получава заедно със стоката документ, в който е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставката. Когато плащането се извършва чрез Наложен платеж, купувачът предава на куриера сума, равна на общата дължима сума (включваща цената на поръчката и цената на доставката), което се отбелязва в талона за приемо-предаване (удостоверяващ предаването на стоката от куриера към клиента), който служи за разписка. С подписването на талона за приемо-предаване, клиентът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ДРУЖЕСТВОТО сумата, представляваща продажната цена на доставената поръчка.

На сайта www.bebeshkistikeri.com е възможно плащане с карти Visa, Master Card. Всички електронни плащания с карти в сайта www.bebeshkistikeri.com са сигурни, тъй като електронният магазин поддържа SSL (secure socket layer) protocol. www.bebeshkistikeri.com организира плащанията си с в съответствие със стандарта за сигурност на данните при картови разплащатия (PCI DSS). www.bebeshkistikeri.com не съхранява данни за карти и лични сметки.

VIII. Договор
Договорът за продажба от разстояние между ДРУЖЕСТВОТО и клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ДРУЖЕСТВОТО. При извършване на поръчка, клиентът получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета. Преди изпращане на поръчаната стока, ДРУЖЕСТВОТО има право да се свърже с клиента на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката ако се налага.

ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато клиентът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

В случай, че клиент е избрал да заплати стоката с Наложен платеж, договорът за продажба от разстояние се счита за анулиран, когато:

– Клиентът не заплати фактурата на куриера в момента на доставката.

– Клиентът е посочил неверен или неточен адрес или едновременно не е на посочения адрес в деня на доставката и не отговаря на телефоните, посочени за контакт, за да се договори с куриера за получаването доставката.

IX. Доставка на поръчана стока

Доставката на поръчка, направена чрез онлайн магазина се извършва с куриер.

Доставки се извършват само на географската територия на България. При доставката получателят подписва стокова разписка за приемо-предаване, който удостоверява точното изпълнение на поръчката.

Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в Кошницата. При извънредни обстоятелства ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира потребителя.

Стоките се доставят на получателите на ръка срещу подпис. При невъзможност за връчване на пратката, не по вина на ДРУЖЕСТВОТО или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от клиента телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера клиентът може да получи поръчката. При невъзможност за връчване на пратката не по вина на ДРУЖЕСТВОТО или куриера и невъзможност да се установи контакт с клиента, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява.

X. Връщане и рекламации на стоки
Клиентът има право да върне продуктите, поръчани от www.bebeshkistikeri.com в рамките на 7 дни от датата на доставкатa. За да бъде приет върнатият продукт е необходимо:

(1) Да се свържете с www.bebeshkistikeri.com като ни изпратите имейл и заявите желанието си да върнете продукта.

(2) Да ни изпратите обратно продукта неупотребяван, заедно с всички получени документи. Разходите по връщането на продукта са за сметка на клиента. Връщане на сумата за продуктите става до 14 календарни дни, считано от датата, на която го получим, чрез банков превод (в този случай е необходимо да посочите банка, IBAN, BIC, име на титулярa на сметката).

Потребителят е длъжен да съхранява получената от него стока и да осигури запазването на нейното качество. Не трябва да е нарушена целостта и на поставения етикет.

При неизпълнение на тези условия Дружеството запазва правото си да откаже приемане на върната стока и съответно да не възстанови платената сума от Потребителя.

Клиентът има право да получи само стойността на върната стока, такава каквато е била при заявката и закупуването й.

При рекламация ДРУЖЕСТВОТО може да върне заплатената от клиента сума за артикула съгласно описаната по-горе процедура.

Всички разходи, които Потребителят е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността на продуктите от поръчката остават за негова сметка.

XI. Защита на личните данни
Личните данни, които попълва клиентът при регистрация, ще бъдат използвани единствено за неговото обслужване – обработка на поръчки, изпращане на newsletter и връзка с него, в случай на възникнали проблеми, свързани с изпълнението на поръчката. ДРУЖЕСТВОТО гарантира, че тези данни няма да бъдат предоставяни противозаконно на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителският акаунт и данните в него могат да бъдат изтрити при желание от страна на потребителя.

ДРУЖЕСТВОТО не събира и не обработва по никакъв начин данни на кредитни и дебитни карти (като номер на карта, код на карта и т.н.). Въвеждането на такива данни от клиента, при заплащане на поръчка с банкови карти, се извършва чрез линк от сайта към съответната система за разплащане в защитена интернет-страница и чрез криптирана връзка.

XII. Други
В случай, че ползвателят се е абонирал доброволно да получава newsletter, ДРУЖЕСТВОТО има право да му изпраща периодично имейл на предоставения имейл адрес. Потребителят може по всяко време да се откаже от получаването му като използва включения в имейла линк за отписване.